LICEUL TEORETIC "NICHITA STĂNESCU" - Bucureşti

 
 

ROMÂNĂ

SIMPOZION   LA   NIVEL  DE  MUNICIPIU

ÎN  MEMORIA  POETULUI  NICHITA STĂNESCU

CU   TEMA

 

„Ordinea  cuvintelor"

Ediţia a VI-a

30.03.2013

Bucureşti

 

ARGUMENT

 

"Adolescenţa e-o frânghie de aur
pe care n-o poţi tăia, dacă vrei,

cu cuţitul.
Adolescenţa e-o frânghie de aur
legând nadirul şi zenitul."

 

(Nichita Stănescu)       # Sesiunea de Comunicări cu tema "Ordinea Cuvintelor" reprezintă o formă de dezvoltare a Concursului de Creaţie «Nichita Stănescu », devenit o tradiţie iniţiată de liceul nostru. Această manifestare culturală, în care am antrenat un număr tot mai mare de elevi an de an, a reprezentat pentru grupul-ţintă un prilej de a-şi afirma şi valida creativitatea. Am avut colaboratori de marcă, personalităţi  din domeniul literaturii, de la Facultatea de Litere şi de la Uniunea Scriitorilor.

      # Importanţa acordată acestei manifestări în ultimii ani a stimulat preocuparea elevilor de a scrie literatură, aspect materializat în implicarea într-un număr tot mai mare în elaborarea revistelor şcolare.

     # Concursul de Creaţie «Nichita Stănescu » prevede în structura sa şi o Sesiune de Comunicări pentru cadrele didactice.


 

"Totul e simplu, atât de simplu, încât devine de neînţeles."

(Nichita Stănescu)

 

 

SCOPUL PROIECTULUI

 

"Am cunoscut pe cineva care vedea materia, cineva m-a cunoscut pe mine care vedeam cuvintele."

(Nichita Stănescu)

 

*      Promovarea valorilor spirituale şi culturale, apropierea elevilor de poezie;

*  Dezvoltarea deprinderii elevilor de a formula judecăţi de valoare asupra operelor literare, perfecţionarea abilităţii acestora de a aprofunda texte lirice neomoderniste;

*      Valorizarea şi promovarea iniţiativelor de succes;

*      Solicitarea abilităţilor intelectuale şi stimularea imaginaţiei creatoare;

*    Realizarea unui schimb de experinţă între profesorii de limba şi literatura română din învăţământul preuniversitar;

*  Elaborarea unui material pe suport electronic care să cuprindă lucrările participanţilor.

 

 OBIECTIVELE  PROIECTULUI

 

a) Dezvoltarea potenţialului creator a elevilor;

b) Sensibilizarea elevilor, în sensul de a se apropia de lirica stănesciană;

            c) Stimularea deprinderii de a citi a elevilor, implicit de a le cizela gustul literar;

d) Promovarea strategiilor ce asigură stimularea creativităţii şi sporirea interesului pentru poezia neomodernistă;

       e) Diseminarea practicilor pozitive în utilizarea strategiilor didactice interactive, dezvoltarea unui învăţământ centrat pe elev şi orientat spre formarea capacităţilor cognitive, creative şi acţionale;

f) Promovarea bunelor practici privind elaborarea unor eseuri exegetice;

 

LOCAŢIA

Liceul Teoretic "Nichita Stănescu", sector 3, Bucureşti

 

   SECŢIUNI

 

I.                   Secţiunea elevi:

1.      Eseuri pe teme din lirica poetului Nichita Stănescu;

2.      Creaţii personale lirice şi epice.

II.                Secţiunea profesori: Referate şi comunicări ştiinţifice susţinute de cadre didactice.