LICEUL TEORETIC "NICHITA STĂNESCU" - Bucureşti

 
 

MATEMATICĂ

SESIUNEA  DE  REFERATE  ŞI COMUNICĂRI  ŞTIINŢIFICE ALE  CADRELOR  DIDACTICE  ŞI ELEVILOR,,

CU TEMA:

 

 

„CREATIVITATE ŞI EFICIENŢĂ"

EDIŢIA a XI-a

BUCUREŞTI

18.05.2013

ARGUMENT

"Tot ce e gândire corectă este sau matematică sau susceptibilă de matematizare."

(G. Moisil)

          Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi elevilor, ajunsă la ediţia a XI-a,  prilejuieşte schimburi de experienţă între profesorii de Matematică, în domeniul strategiilor didactice, iar pentru elevi reprezintă un prilej de a-şi afirma şi valida creativitatea.

 

OBIECTIVE

a) Dezvoltarea potenţialului creator a elevilor şi al cadrelor didactice folosind terminologia  specifică matematicii în contexte variate de aplicare;

b) Promovarea strategiilor ce asigură stimularea creativităţii şi a inteligenţei matematice prin modelarea unor situaţii practice;

c) Diseminarea practicilor pozitive în utilizarea strategiilor didactice interactive, dezvoltarea unui învăţământ centrat pe elev şi orientat spre formarea capacităţilor cognitive, creative şi acţionale;

d) Promovarea bunelor practici privind rezolvarea originală a problemelor matematice şi analiza de situaţii-problemă, în scopul descoperirii de strategii pentru optimizarea soluţiilor.

 

SCOPUL

Stimularea curiozităţii şi a imaginaţiei în crearea şi rezolvarea de probleme;

Dezvoltarea unei gândiri deschise şi a unui spirit de obiectivitate şi imparţialitate;

Valorizarea şi promovarea iniţiativei şi a disponibilităţii de a aborda sarcini variate;

Solicitarea abilităţilor intelectuale şi dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune;

     Realizarea unui schimb de experinţă între profesorii de matematică din diferite şcoli şi licee;

 

GRUPURILE ŢINTĂ:

-         elevi de clasele V-XII

-         cadre didactice

 

LOCAŢIA

Liceul Teoretic Nichita Stănescu, Bucureşti, Sector 3, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.12

Tel. 0744681957, e-mail: liceulteoreticnichitastanescu@yahoo.com

 

PERIOADA DE DERULARE

-         15.01 - 11.05.2013

 

SECŢIUNI

¨     ELEVI - gimnaziu

               - liceu

¨     PROFESORI

 

RESURSE NECESARE

¨     Centrul de Documentare şi Informare;

¨     videoproiector;

¨      calculatoare.

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Modalitatea de trimitere a lucrărilor: până la data de 15.05.2013, în format electronic la adresa sesiuneamatematicanichita@yahoo.com

Condiţii de redactare

Ø     întreaga lucrare va fi redactată cu Times New Roman, cu size 12 şi spaţierea la un rând ;

Ø     scrierea se va face utilizând formatul A4;

Ø     se admit maximum 2 autori pe lucrare.

 

 OBSERVAŢII

¨     În toate lucrările prezentate trebuie menţionată bibliografia.

¨     Nu se percepe taxă de participare;

 

 EVALUARE

     ● Lucrările elevilor vor fi jurizate de un juriu format din profesori metodişti ISMB,   un reprezentant al Societăţii de Ştiinţe Matematice, un reprezentant CCD,;

Criteriile de jurizare:

     -         corectitudinea limbajului matematic folosit;

     -         complexitatea problematicii abordate;

     -         originalitatea abordării;

     -         elocvenţa expunerii.

În funcţie de ierarhia stabilită, lucrările elevilor vor fi premiate, iar elevii cu lucrări nepremiate vor primi diplomă de participare;

      ● Lucrările cadrelor didactice vor fi apreciate de un juriu format din cadre didactice universitare, un reprezentant al Societăţii de Ştiinţe Matematice, un reprezentant CCD, inspectori ;

Nu se realizează o ierarhizare a lucrărilor profesorilor;

Profesorii autori ai lucrărilor vor primi diplome de participare.

 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one