LICEUL TEORETIC "NICHITA STĂNESCU" - Bucureşti

 
 

Informaţii


    1.       PERIOADA DE DERULARE:

A. Secţiunea ELEVI:

a)  Etapa I: depunerea lucrărilor - data limită: 16.03.2013

b)  Etapa II: jurizarea lucrărilor - perioada 17 - 29.03.2013 

c)  Etapa III: festivitatea de premiere - 30.03.2013   

B. Secţiunea PROFESORI:

a)Etapa I: depunerea lucrărilor - data limită: 22.03.2013

b) Etapa II: prezentarea lucrărilor - 30.03.2013

 

  2.      REGULAMENT DE PARTICIPARE

 

Modalitatea de trimitere a lucrărilor: numai în format electronic la adresa sesiunearomananichita@yahoo.com.

 

►    Condiţii de redactare

a)      Secţiunea exegeză - elevi şi cadre didactice:


    *     eseul va aborda una din creaţiile/ temele/ motivele literare din lirica secolului XX, în special din cea stănesciană, conţinând judecăţi de valoare pe marginea acesteia;
    *      lucrarea va fi redactată cu caractere de tip Times New Roman, cu size 12 şi spaţierea la un rând;
   *    dimensiunea lucrării se va încadra în 3-5 pagini;
    *     scrierea se va face utilizând formatul de pagină A4;
    *     se admit maximum 2 autori pe lucrare;
   *     la sfârşitul lucrării trebuie menţionată bibliografia;

b)      Secţiunea creaţie lirică şi epică - elevi


  *     participarea cu minimum 3 texte poetice sau 3 pagini de proză;
  *     tematica acestora trebuie conectată la una din temele/ motivele liricii secolului XX, în special ale celei stănesciene.

►   Criterii de jurizare a lucrărilor elevilor


 *     Corectitudinea gramaticală şi semantică;
 *     Respectarea temei cerute: teme şi motive literare abordate într-o creaţie lirică;

Secţiunea exegeză - elevi şi cadre didactice:

  *     organizarea/ coerenţa eseului
  *     originalitatea conţinutului
  *     elocvenţa abordării

 Pentru secţiunea creaţie lirică şi epică - elevi:

*     calitatea artistică a lucrării, stabilită în funcţie de realizarea sugestiei şi ambiguizării, precum şi impresia asupra cititorului/ gradul de individualizare a personajelor şi a firului narativ
*     originalitatea imaginarului poetic/ a episoadelor narative
*     profunzimea conţinutului de idei din creaţiile personale

3.  OBSERVAŢII

  *     Nu se percepe taxă de participare;
  *     Informaţii referitoare la desfăşurarea Sesiunii de comunicări se pot găsi pe site-ul http://nichitastanescusesiuni.wgz.ro.

 

4.  EVALUARE

*    Lucrările elevilor vor fi jurizate de un colectiv format din cadre  didactice universitare, un reprezentant al Uniunii Scriitorilor din România, un reprezentant al Casei Corpului Didactic, profesori metodişti ISMB.

*    În funcţie de ierarhia stabilită, lucrările elevilor vor fi premiate, iar elevii cu lucrări nepremiate vor primi diplomă de participare.

*      Lucrările profesorilor vor fi prezentate în plenul sesiunii opţional.

*      Lucrările profesorilor nu vor fi supuse ierarhizării.

*      Profesorii autori ai lucrărilor vor primi diplome de participare.

*      Toate lucrările vor fi publicate în format electronic (CD), cu ISSN

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one